سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کرد – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
اصغر اصغری مقدم – دانشیار گروه زمین شناسی
وحید نورانی – استادیار گروه مهندسی عمران آب

چکیده:

توسعه مناسب و بهره برداری بهینه ازمنابع آب زیرزمینی بستگی به صحت تعیین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان ها دارد. روشهای متفاوتی برای تعیین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان (T,S,…) وجود دارد. یکی از روشهای کلاسیک جهت تخمین این پارامترها آنالیز داده های آزمایش پمپاژ با روشهای گرافیکی است. امروزه روشهای بهینه سازی احتمالاتی از قبیل شبیه سازی آنیله و ژنتیک آلگوریتم (GA) و … که برپایه قوانین تکامل بیولوژیکی استوار هستند بواسطه قابلیتهای فراوان با اقبال مجامع تحقیقاتی روبرو شده اند.