سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی چراغی – دانشگاه زنجان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی کراری –

چکیده:

در این مقاله ابتدا یک مدل درج ه ۳ از ماشین سنکرون شبیه سازی شده و هشت پارامترشامل مقاومتها، اندوکتانسها، ثابت زمانی ، اینرسی و ضریب میرایی مکانیکی به عنوان پارامترهای مجهول در نظر گرفته شده است. تنشهایی با دامن ه حداکثر ۰٫۰۵ ± پریونیت در دو ورودی گشتاور مکانیکی و ولتاژ میدان به ماشین اعمال شده و خروجیهای ولتاژ ترمینال و توان خروجی اندازه گیری شده اند. برای تخمین پارامترها یک بار از الگوریتم ژنتیک و بار دیگر از ترکیب استراتژی تکاملی و الگوریتم شبیه سازی شده آبکاری فلزات (SA) استفاده شده است. صحت اجرای برنام ه جستجو و تخمین پارامتر با استفاده از داده های غیر واقعی حاصل از شبیه سازی ماشین سنکرون استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفته است.