سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن اندایش – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
پنام زرفام – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
مسعود مفید – دانشیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

دراین مقاله به بررسی یک روش جدید برای بررسی عملکرد غیر خطی سازه ها در سطوح مختلف زلزله پرداخته شده است. در این روش به جای بدست آوردن منحنی های (Incremental Dynamic Analysis) IDA که بر پایه تحلیل دینامیکی غیر خطی سازه چند درجه آزادی (MDOF) استوار است، منحنی ها از معادل سازی ساختمان به چند سازه تکدرجه آزادی و حل آنها با استفاده از روش تحلیل پوش دار مودال (Modal Pushover) حاصل گردیده است این روش علاوه بر فواید روش IDA در بررسی عملکرد سازه ها در سطوح مختلف زلزله ، از کاربری آسان، سرعت بالا و حجم محاسباتی پایین سود می برد و همانطور که نشان داده خواهد شد، نتایج قابل قبولی برخوردار هستند. در این مقاله با استفاده از ۴ قاب، ۴، ۸، ۱۲ و ۱۶ طبقه و اعمال ۷ رکورد زلزله پاسخ های این روش با روش IDA مقایسه گردیده است.