سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پرویز عماری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
نادر قائمیان – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

منطقه ارومیه درشمال غرب ایران و در موقعیت جغر افیائی بین عرض شمالی ٣٧ درجه و ١٢ دقیقه تا ٣٧ درجه و ٥٠ دقیقه و طول شرقی ٤٤ درجه و ٥٥ دقیقه تا ٤٥ درجه و ١٨ دقیقه واقع گردیده است تشکیلات زمین شناسی قسمت جنوب غربی و غرب منطقه تا حدود روضه چای جزو دوره الیگوسن بوده و دارای سنگهای ماسه ای وکنگلومرا می باشد و تشکیلات زمین شناسی قسمت غرب منطقه و اطراف نازلوچای جزو دوره کرتاسه وائوسن بوده دارای تشکیلات کوارتزیت و آهک دولومیتی است قسمت جنوب شرقی دارای سنگهای آتشفشانی مانند آندزیت و سنگهای رسوبی توف آلووینه است رودخانه های نازلوچای، روضه چای ، شهرچای وباراندوز چای آب زراعی، صنعتی و شرب منطقه را تأمین کرده و چاههای عمیق و نیمهعمیق نیز با کیفیت مناسب در سطح دشت بوفور دیده می شود دشت ارومیه با مساحتی بالغ بر ٧٥٠٠٠ هکتار دارای اراضی زراعی مرغوبی می باشد و برای شناخت علل عمل ک رد پائین در این استان مطالعات تناسب و پتانسیل تولید اراضی باید انجام گیرد . در این مطالعه پتانسیل تولید چغندر قند باتوجه به خصوصیات آب و هوایی ارومیه بااقتباس از سایس و همکاران ( ١٩٩١ ) تعیین و تبخیر و تعرق بروش پنمن با استفاده از نرم افزار Cropwat محاسبه گردیده است این مطالعه نشان می دهد که این اراضی قادر به تولید ٨٧١٣٣ کیلوگرم در هکتار هستند که با شناخت راه کارهای مناسب در جهت رفع محدودیت های اراضی و استفاده بهینه از منابع آب وخاک می توان میزان تولید چغندرقند را از سطح متوسط ۳۲۰۰۰ کیلوگرم در هکتار فعلی به رقم تولید پتانسیل نزدیک کرد.