سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد فغانی – دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه یزد
قاسم میرجلیلی – استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد
فضل ا… ادیب نیا – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

چکیده:

با توجه به اهمیت تخمین پهنای باند کانال در شبکه های کامپیوتری بلادرنگ، در این تحقیق سعی شده است با ارائه روش مبتنی بر فیلتر کالمن، که یک فیلتر بهینه است، تغییرات پهنای باند کانال تقریب زده شود. لذا انتظار می رود با انتخاب یک مدل مناسب برای شبکه، بتوان تغییرات پهنای باند کانال را تا حد خوبی دنبال نمود. نتایج بدست امده در این تحقیق نشان می دهد که گرچه نمی توان مدلی ثابت برای شبکه در نظر گرفت، اما با بروز کردن مداوم مدل، می توان تاحد خوبی تغییرات پهنای باند کانال را دنبال نمود.