سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مجید شفیع پورمطلق –
خسرو اشرفی –
پیمان مددی –

چکیده:
آلودگی هوا در شهرهای بزرگ علاوه بر پیامدهای محلی، پیامدهایی در مقیاس جهانی نیز دارد. یکی از آلایندههای مهم در این مقیاس، دی اکسید کربن میباشد. دی اکسید کربن، به عنوان یکی از گازهای گلخانهای همواره مورد توجه کارشناسان مدیریت شهری قرار داشته است. یکی از منابع انتشار این گاز، منابع متحرک میباشد. بخش حمل و نقل در سال ۰۹۳۱ بیش از ۰۱ میلیون تن از این گاز را تولید کرد. با گسترش حمل و نقل شهری و سهم۲۷/۸درصدی ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی در تراکم ترافیک در ساعت اوج، تخمین میزان انتشار گاز CO2 درمقایسه با آلایندههای دیگر هوا ناشی از این دو ناوگان راه را برای مدیریت مطلوب ترافیک شهری در کلانشهری نظیر تهران را فراهم میکند. برای تخمین میزان انتشار دیاکسید کربن از نرم افزار کوپرت ۴ استفاده شد. نتایج انتشار سرد و گرم و مجموع انتشار کاز ناشی از احتراق سوختهای فسیلی در بخش حمل و نقل در این مقاله نشان از نقش ناچیز این دو ناوگان در انتشار این گاز گلخانهای دارد، اگرچه سهم قابل توجهی از جابهجاییهای شهری را دارند. در این مقاله مشاهده میشود که در صورت استفاده مردم شهر تهران از حمل و نقل عمومی و کمتر شدن استفاده از وسایل نقلیه شخصی میزان آلاینده دی اکسید کربن ناشی از حمل و نقل شهرتهران بیش از۷/۵ میلون تن در سال کاهش خواهد یافت.