سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق فاضل – کارشناس ارشد مهندسی برق سازمان صنایع هوافضا
علی پیروی – دانشیار گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

چکیده : روش های تحلیلی ارائه شده درزمینه تخمین MTTR سیستم ها برحسب ١MTTF و ٢MTTR اجزای تشکیل دهنده آنها مشکل و پیچیده بوده و معمولا همراه با تقریب است . در این مقاله راهکاری جدید جهت حل این مسئله با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو ارائه شده و کارایی آن با روش های تحلیلی مقایسه می شود . سیستم موردمطالعه یک نوع کامپیوتر صنعتی می باشد که رفتار آن از دیدگاه قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی با استفاده از روش های تحلیلی مدل سازی , و از دیدگاه قابلیت تعمیر به روش مونت کارلو شبیه سازی می شود . همچنین نتایج ارزیابی MTTR , MTTF و قابلیت دسترسی آن ارائه می شوند . توجه به نتایج حاصله می تواند باعث رشد قابلیت اطمینان و کاهش هزینه های تعمیرونگهداری طیف وسیعی ازسیستم های الکترونیکی و کامپیوتری مشابه , که در سایر صنایع مانند برق , نفت و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند , شود .