سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان احدی اخلاقی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین ضمیری – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق

چکیده:

استفاده از SVDکانال های چند ورودی – چند خروجی نقش به سزایی در طراحی آشکار ساز، کدگذار و کد بردار در سیستم های مخابراتی دارد. در این مقاله دو روش مختلف برای تخمین SVD ماتریس کانال چند ورودی – چند خروجی در مخابرات بی سیم معرفی می شود. در این روش ها به صورت وفقی و با استفاده ازالگوریتم LMS, SVD کانال تخمین زده میشود. در روش اول از دو فیلتر وفقی استفاده میشود به طور یکه از روی ضرایب دو فیلتر وفقی مذکور، تخمین SVD کانال به دست می آید. در روش دوم، زنجیره های یادگیری فضایی توسط آنتن های فرستنده به گونه ای ارسال می شود که هر دو زمان تنها یکی از آنتن های فرستنده سیگنالی را ارسال می کند و خروجی سایر آنتن ها صفر است. شبیه سازی های انجام شده نشان می دهد که روش پیشنهادی دوم دارای دقت بیشتری است.