سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی اسکندری – دانشگاه فردوسی، دانشگاه مهندسی، گروه برق و دانشگاه فردوسی مشهد، مرک
حسین ضمیری جعفریان – دانشگاه فردوسی، دانشگاه مهندسی، گروه برق

چکیده:

در این مقاله به تخمین کانال مخابراتی در سیستم های MIMO-OFDM به روش تجزیه مقادیر تکین (SVD) پرداخته می شود. در روش پیشنهادی زیر ماتریس های حاصل از تجزیه ماتریس کانال به طور مستقیم از روی سیگنال های آموزشی و در یک روند تکراری با ملاک بیشترین درستی مقید شده (CML) تخمین زده می شود. به دنبال راهکار پیشنهادی در [۱] جهت تخمین مستقیم زیر ماتریس های حاصل از تجزیه مقادیر تکین، در اینجا روش تکراری نوینی بر پایه ملاک بیشترین درستی مقید شده جهت تخمین تجزیه مقادیر تکین کانال در سیستم های MIMO-OFDM پیشنهاد می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی در این مقاله به طور قابل توجه ای کارایی بهتری در مقایسه با الگوریتم پیشنهادی در [۱] می باشد.