سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان منصوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
دکتر غلامحسین نوروزی – عضو هئیت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

سیگنال تحلیلی یکی از روش های کمی تفسیر داده های میدان پتانسیل است. براساس مطالعات قبلی اثبات شده که در خصوصیات بدنه مغناطیسی و جهت مغناطیس شدگی تأثیری در سیگنال تحلیلی ندارد. ماکزیمم در دامنه سیگنال تحلیلی میدان آنومالی کل مستقیم از جهت مغناطیس شدگی است و در تعیین بدنه مغناطیسی راهنما است. بکارگیری روش ماکزیمم در دامنه سیگنال تحلیلی برای تعیین عمق بدنه مغناطیسی باعث کاهش محاسبات پیچیدگی و نیز کاهش اثر تداخل می شود. سیگنال تحلیلی با استفاده از مشتق در جهات مختلف اثر روند منطقه ای که از نوع درجه اول می باشد را در سه جهت حذف می کند و با حذف اثر آنومالی های سطحی (نوفه) بدنه مغناطیسی را بهتر نشان می دهد. مشکلات این روش یکی فاصله بدنه مغناطیسی نسبت به سطح زمین است که هر چه نزدیک تر باشد پاسخ مناسب تری داریم و دیگری اختلاف اثر خودپذیری بدنه مغناطیسی و سنگ های اطراف است که هر چه اختلاف بیشتر باشد نقشه سیگنال تحلیلی واضح تر است.