مقاله تداخل اثر عصاره آبي گياه شاهتره و كلرامبوسيل بر اسپرماتوژنز در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تداخل اثر عصاره آبي گياه شاهتره و كلرامبوسيل بر اسپرماتوژنز در موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهتره
مقاله كلوامبوسيل
مقاله اسپرماتوژنز و گياهان دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوري مونا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري نصرآبادي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: شيروي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كلرامبوسيل، داروي آلكيله كننده اي است كه دردرمان برخي تومورها به كار مي رود، اين دارو اثرات سمي بر اسپرماتوژنز دارد، گياه شاهتره از گياهان دارويي است كه اثرات مفيد آن دركاهش اثرات سمي برخي از داروها در كبد نشان داده شده است.
در اين مطالعه اثر محافظتي شاهتره بر بافت بيضه و نيز نقش آن در كاهش اثرات سمي كلرامبوسيل بر اسپرماتوژنز مورد بررسي قرار گرفته است در مطالعه ما، از موش هاي نر نژاد ويستار استفاده شده است. موش ها در ۶ گروه ۷ تايي قرار گرفتند، ۲ گروه كنترل و ۴ گروه تجربي.
گروه هاي كنترل آب مقطريا كلرامبوسيل دريافت كردند و گروه هاي تجربي عصاره آبي شاهتره و يا شاهتره و كلرامبوسيل دريافت نمودند.
بررسي هاي موفولوژيك و هيستولوژيك براي تمام نمونه ها انجام شد. نتايج نشان داد كه ميانگين قطر كوچك، ميانگين تعداد لوله هاي سمي نيفر، ميانگين تعداد اسپرماتيدها و اسپرماتوزوئيدها و سلول هاي سرتولي بين گروههاي كنترل و تجربي اختلاف معني دار وجود دارد.
به نظر مي رسد مصرف عصاره آبي شاهتره در موش هاي نژاد ويستار اثر حمايتي بر برخي از پارامترهاي اسپرماتوژنز دارد.