سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهران باقری – دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی ، اوین ، تهران
افشین نمیرانیان – دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی ، اوین ، تهران

چکیده:

پدیده تداخل کوانتومی بین موج وابسته الکترون های رسانش در یک نانو لوله کربنی حاوی چند ناخالصی نقطه ای مطالعه می شود . نشان داده می شود که این پدیده باعث افت و خیز در رسانش نانولوله می شود . مقدار و شکل این افت و خیز ها به نوع نانولوله و همچنین آرایش ناخالصی ها بر روی نانولوله بستگی دارد . همچنین در برخی حالت ها، رسانش دیفرانسیلی منفی نیز پیش بینی می گردد