مقاله تداوم هويت در منظر شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در باغ نظر از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تداوم هويت در منظر شهري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت
مقاله منظر شهري،‌ عيني- ذهني
مقاله کالبد
مقاله معنا
مقاله حيات مدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتشين بار محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگرچه “هويت” در مفهوم عام و کل آن، قدمتي طولاني و هم پاي تاريخ تمدن انسان دارد، اما پيشينه اين بحث در منظر شهري چندان با سابقه نيست. سهل و ممتنع بودن مفهوم هويت منظرشهري در فرايند شناخت و ادارك، پديده اي چند بعدي و پيچيده را پيش روي ما قرار مي دهد. از آنجا که شهر ويترين عرضه تفكرات جامعه به دنياي بيرون و بستر شکل گيري حيات مدني است، ارتباط هويت و منظر شهري به مقوله اي تاثيرگذار در علوم مرتبط با اين حوزه تبديل شده و تلاش براي يافتن ماهيت و چيستي هويت منظر شهري جهت ارزيابي معيار سياست هاي مداخله کلان در شهرهاي امروز، امري ضروري است.
نوشته حاضر درصدد است با تشريح تعاريف هويت و شهر، ضمن پرداختن به نظريه اخيرِ «هويت منظر شهري» و کمي نمودن هويت به عنوان يک امر کيفي با تحليل ابعاد مختلف اين دانش، ادبيات مختصر آن  را بيافزايد. هدف اين مقاله به سه دليل، ارايه راهبردهاي خرد و جزئي براي تداوم هويت منظرشهري نيست؛ اول اينکه مقوله شهر و منظر شهري به قدري گسترده است که امکان ارايه يک راهبرد قطعي براي آن وجود ندارد؛ دوم، لازمه رويکرد جزءنگر ارايه گزارشي حجيم است که از هدف اين مقاله فاصله مي گيرد و سوم، براي اولين بار است که اين موضوع به صورت مقاله اي پژوهشي مطرح مي شود و به نظر مي رسد تحليلي پايه اي و گسترده، مفيدتر از برنامه ريزي فنون جزيي است.