مقاله تداوم و تغيير در سياست داخلي و خارجي ترکمنستان در دوره قربان قلي بردي محمداف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه ۹۷ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: تداوم و تغيير در سياست داخلي و خارجي ترکمنستان در دوره قربان قلي بردي محمداف
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياست داخلي
مقاله سياست خارجي
مقاله ترکمنستان
مقاله صفرمراد نيازاف
مقاله قربان قلي بردي محمداف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي محمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکمنستان با اقتصادي رانتي و وابسته به صادرات گاز طبيعي پس از استقلال از اتحاد شوروي تحت رهبري صفرمراد نيازاف به صورت کشوري غيرمردم سالار اداره مي شد. در صحنه خارجي نيز سياستي مبتني بر عدم مشارکت در هرگونه اتحاديه و پيمان بين المللي داشت. اين مقاله سياست داخلي و خارجي ترکمنستان را در دوره رياست جمهوري جانشين او، بردي محمداف بررسي مي کند. ابتدا به ماهيت رانتي اقتصاد ترکمنستان مي پردازد و اثر آن را بر سياست هاي داخلي و خارجي بررسي مي کند و سپس نشان مي دهد که در دوره رياست جمهوري بردي محمداف سياست داخلي آن کشور به طور کلي تداوم يافته، اما در سياست خارجي آن تغيير ايجاد شده است که به شکل مستقيم بر روابط ترکمنستان با منطقه و جهان اثر گذاشته است.