مقاله تدوين استراتژي تحقيق و توسعه با استفاده از گسترش عملكرد كيفي تكنولوژي: رويكرد كشش بازار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تدوين استراتژي تحقيق و توسعه با استفاده از گسترش عملكرد كيفي تكنولوژي: رويكرد كشش بازار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي توانمندي تكنولوژيكي
مقاله استراتژي تحقيق و توسعه
مقاله رويكرد كشش بازار
مقاله گسترش عملكرد كيفيت تكنولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: زنگويي نژاد ابوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مشكلات شركت هاي داخلي، نبود استراتژي تحقيق و توسعه براي مديريت انتقال تكنولوژي در پروژه هاي طراحي محصول است. بنابراين اين مقاله به دنبال ارايه روشي جهت تدوين استراتژي تحقيق و توسعه به منظور شناسايي تكنولوژي هاي همسو با نياز مشتري و ارايه راهكاري جهت اكتساب تكنولوژي هاي مورد نياز شركت ها است. بدين منظور، شاخص هاي موثر جهت تدوين استراتژي تحقيق و توسعه شناسايي شدند؛ و با اختصاص دادن محورهايي به هر يك از مولفه ها، چارچوبي جهت تدوين استراتژي تحقيق و توسعه با رويكرد كشش بازار طراحي شده است . با رسم نقشه تكنولوژي بر اساس ارزيابي ابعاد خارجي و داخلي توسط تكنيك گسترش عملكرد كيفي تكنولوژي و مدل مديريت نيازمندي هاي تكنولوژي، ضمن مشخص نمودن وضعيت تكنولوژيكي شركت در هر تكنولوژي (نقاط قوت و ضعف)، تكنولوژي هاي كليدي شركت و همچنين موقعيت رقابتي هر تكنولوژي (فرصت ها و تهديدات)، شناسايي خواهد شد. روش شناسي فوق براي اعتبار سنجي، در شركت صنايع دريايي ايران (صدرا) جهت تدوين استراتژي تحقيق و توسعه در طراحي و ساخت بدنه كشتي آفراماكس اجرا شده است.