مقاله تدوين استراتژي هاي مناسب مالياتي بر اساس مدل SWOT در اداره ماليات بر كالا و خدمات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۳۶ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تدوين استراتژي هاي مناسب مالياتي بر اساس مدل SWOT در اداره ماليات بر كالا و خدمات
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت استراتژيک
مقاله برنامه ريزي استراتژيک
مقاله استراتژي عوامل خارجي
مقاله عوامل داخلي
مقاله ماتريس تهديدات
مقاله فرصت ها
مقاله نقاط قوت و ضعف داخلي
مقاله ماتريس برنامه ريزي کمي استراتژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرخاني فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تدوين استراتژي هاي مناسب يك سازمان، نتيجه انجام فرآيند مناسب برنامه ريزي استراتژيك آن سازمان است. اين نوع برنامه ريزي اولين مرحله از مراحل سه گانه مديريت استراتژيك مي باشد. بر اين اساس مديريت استراتژيك را مي توان هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چندگانه كه سازمان را به هدف هاي خود نايل مي سازد، تعريف نمود. مديريت استراتژيك در برگيرنده سه مرحله مي باشد. تدوين استراتژي ها، اجراي استراتژي ها و ارزيابي استراتژي ها. اغلب تدوين استراتژي را مرحله تئوري و برنامه ريزي و اجراي استراتژي ها را مرحله عملي و سومين مرحله، يعني ارزيابي استراتژي ها را مرحله كنترل مديريت استراتژيك مي نامند.
تدوين استراتژي ها مناسب براي يك سازمان نياز به شناخت آن سازمان دارد كه اين امر در گرو انجام فرآيند صحيح برنامه ريزي استراتژيك است. بدين معنا كه در ابتدا اهداف، وظايف و ماموريت آن سازمان مشخص مي شود پس از آن، عوامل داخلي و خارجي سازمان بررسي خواهد شد، سپس اين عوامل مورد مقايسه قرار گرفته و در نهايت استراتژي مناسب سازمان و اولويت آنها تدوين مي شود.