مقاله تدوين استراتژي هاي پورتفوليو کسب و کارهاي بيمه موسسه فرهنگيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات كمي در مديريت از صفحه ۳۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تدوين استراتژي هاي پورتفوليو کسب و کارهاي بيمه موسسه فرهنگيان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي پورتفوليو
مقاله جذابيت بازار
مقاله موقعيت رقابتي
مقاله موسسه فرهنگيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نبي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف طراحي و تدوين استراتژي هاي پورتفوليو کسب و کارهاي بيمه موسسه فرهنگيان صورت گرفته است. تحقيق حاضر بر مبناي نتيجه يا دستاورد تحقيق از نوع کاربردي بوده که داده هاي لازم به صورت پيمايشي با استفاده از ابزارهاي مصاحبه و پرسشنامه جمع آوري شده اند. همچنين جهت تدوين استراتژي هاي پورتفوليو، از روش شناسي ماتريس جذابيت بازار و موقعيت رقابتي استفاده گرديد.
نتايج تحقيق نشان مي دهد که با توجه به موقعيت رقابتي و جذابيت بازار کسب و کارهاي بيمه موسسه فرهنگيان استراتژي اصلي رشد و توسعه، استراتژي مناسب مي باشد که در قالب استراتژي فرعي رسوخ در بازار، توسعه محصول، يکپارچگي افقي و تنوع پيشنهاد مي گردند.