مقاله تدوين الگوريتم دو مرحله اي بهينه سازي اقتصادي سيستم هاي آبياري تحت فشار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۶۶۸ تا ۶۷۸ منتشر شده است.
نام: تدوين الگوريتم دو مرحله اي بهينه سازي اقتصادي سيستم هاي آبياري تحت فشار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوريتم بهينه سازي اقتصادي
مقاله آبياري تحت فشار
مقاله LINGO
مقاله WaterGEMS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبابايي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي ملايوسف تيمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله روش هاي مرسوم طراحي سيستم هاي آبياري تحت فشار، مي توان به روش افت بار واحد (حداکثر گراديان هيدروليکي)، روش حداکثر سرعت جريان و روش درصد افت بار اشاره کرد. در اين مطالعه، يک الگوريتم دو مرحله اي براي طراحي سيستم هاي آبياري تحت فشار معرفي شده و در محيط برنامه نويسي LINGO توسعه داده شد. نتايج اين مدل در يک سيستم آبياري باراني فرضي شامل سه لوله آبرسان (منيفلد) با روش هاي فوق مقايسه شد تا عملکرد اين الگوريتم مورد ارزيابي قرار گيرد. نتايج نشان داد که الگوريتم بهينه سازي، به کاهش هزينه هاي يک سيستم آبياري کوچک تا بيش از ۳ درصد و حصول يکنواختي توزيع مطلوب منجر مي شود. همچنين مشاهده گرديد که طراحي بر اساس معيار حداکثر گراديان هيدروليکي۰٫۰۱ m.m-1 ، به بالاترين مقدار يکنواختي توزيع منجر شده و پس از آن به ترتيب مدل بهينه سازي اقتصادي، روش حداکثر گراديان هيدروليکي ۰٫۰۲ m.m-1  و روش حداکثر سرعت مجاز قرار گرفتند. مقدار انحراف استاندارد دبي واقعي خروجي از هر آبپاش نسبت به دبي اسمي آبپاش هاي به کار رفته در سيستم، براي روش هاي طراحي بهينه سازي، حداکثر گراديان هيدروليکي ۰٫۰۱ m.m-1 ، حداکثر گراديان هيدروليکي ۰٫۰۲ m.m-1  و روش حداکثر سرعت مجاز، به ترتيب ۰٫۱، ۰٫۰۳، ۰٫۰۵ و ۰٫۱۲ ليتر در ثانيه برآورد شدند.