مقاله تدوين الگوي برون سپاري آموزش سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: تدوين الگوي برون سپاري آموزش سازماني
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برون سپاري
مقاله آموزش سازمان
مقاله برون سپاري آموزش سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن مرادي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
“برون سپاري” يا تامين خدمات از بيرون سازمان، سابقه طولاني دارد و تمام شرکت هاي توليدي و صنعتي از انواع الگوهاي برون سپاري يا پيمانکاري استفاده مي کنند و با آن مانوس هستند. با وجود اين، تحولات سازماني و مديريتي نوين، برون سپاري در خدمات اداري و در جديدترين شکل آن، برون سپاري آموزش سازمان را نيز مطرح و حتي ضروري ساخته است. در اين مقاله، ضمن مطرح کردن مباني نظري برون سپاري به اختصار، چارچوب مفهومي لازم براي برون سپاري آموزش سازمان مطرح و الگويي پيشنهادي نيز ارايه شده است. الگوي پيشنهادي اين طرح حاصل مطالعات نظري و هم چنين اظهار نظر تخصصي ۱۲۰ نفر از مديران، کارشناسان، محققان و متخصصان مديريت منابع انساني کشور است. ابزار پژوهش پرسش نامه بوده است که اعتبار آن با روش «کرونباخ» محاسبه شده و برابر با ۰٫۸۹ به دست آمده است. علاوه بر اين، مراحل اجرايي برون سپاري و هم چنين برخي پيشنهادات کاربردي نيز ارايه شده است.