مقاله تدوين الگوي بهينه براي شبكه انتقال گوشت ميان مراكز توليد، نگهداري (سردخانه ها) و مصرف در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۶۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: تدوين الگوي بهينه براي شبكه انتقال گوشت ميان مراكز توليد، نگهداري (سردخانه ها) و مصرف در استان فارس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوشت
مقاله سردخانه
مقاله حمل و نقل
مقاله الگوي بهينه
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: پيش بين سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سردخانه هاي گوشت استان فارس شامل سردخانه هاي لار، شيراز، مرودشت و كازرون محصول خود را از شهرستان هاي اقليد، شيراز، تهران، كازرون و مرودشت تامين و آن را در شهرهاي لار، جهرم، مرودشت، شيراز، فسا، كازرون و داراب توزيع مي كنند. يکي از نکات قابل توجه در خصوص سردخانه ها، محل استقرار آن ها يا به عبارت ديگرموقعيت آن ها نسبت به مراکز توليد که سردخانه ها از آن تغذيه مي شوند و هم چنين مراکز مصرف که محصول نگهداري شده به آن جا منتقل مي گردد، مي باشد. در صورت مشخص بودن محل هاي استقرار مي توان از ميان مراکز توليد و مصرف متعدد به الگويي دست يافت که کم ترين هزينه را در بر داشته باشد. در اين تحقيق براي تدوين الگوي بهينه براي شبکه انتقال گوشت ميان مراکز توليد، نگهداري و مصرف در استان فارس، داده ها از طريق تکميل پرسش نامه از سردخانه ها جمع آوري گرديد و الگوي بهينه با استفاده از نرم افزار Lingo 10 برآورد شد. نتايج نشان داد که در الگوي فعلي، مجموع هزينه هاي انتقال محصول در هر دو شبكه برابر با ۱۱۸۱ ميليون ريال است، در حالي كه در الگوي بهينه اين رقم به ۹۴۰٫۱ ميليون ريال كاهش مي يابد. به اين ترتيب در الگوي بهينه نسبت به الگوي فعلي هزينه هاي انتقال محصول ۲۰٫۴ درصد كاهش مي يابد. مسيرهاي انتقال كازرون به شيراز، كازرون به لار و كازرون به فسا در الگوي بهينه از اولويت لازم جهت قرار گرفتن در شبكه انتقال حداقل كننده هزينه قرار نگرفتند، لذا دو الگوي تقريبا بهينه با انحراف (افزايش هزينه) ۵ درصد ارايه گرديد. الگوهاي تقريبا بهينه از تغيير شبكه انتقال محصول از مراكز توليد تا سردخانه ها حاصل گرديد. الگوي تقريبا بهينه اول از تغيير در شبكه حمل محصول به سردخانه هاي كازرون و لار به دست آمد. الگوي تقريبا بهينه دوم نيز از طريق ايجاد تغيير در مسير حمل محصول به سردخانه هاي شيراز و كازرون حاصل شد.