مقاله تدوين الگوي بهينه براي شبکه انتقال ميوه ميان مراکز توليد، نگهداري (سردخانه‌ ها) و مصرف در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۴۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تدوين الگوي بهينه براي شبکه انتقال ميوه ميان مراکز توليد، نگهداري (سردخانه‌ ها) و مصرف در استان فارس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميوه
مقاله سردخانه
مقاله حمل و نقل
مقاله الگوي بهينه
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده زكريا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاهش هزينه هاي انتقال از طريق تدوين الگوي حمل و نقل کم هزينه مي تواند به کاهش قيمت تمام شده محصول در محل مصرف منجر شده و افزايش کارايي را در بر داشته باشد. اين مطالعه با هدف ارايه يک الگوي بهينه جهت انتقال ميوه در شبکه انتقال محصول شامل مراکز توليد تا سردخانه‌ها و سردخانه‌ ها تا مراکز توزيع يا ميادين ميوه و تره بار صورت گرفت. محصولات نيز عمدتا شامل سيب، مرکبات و انجير بود. سردخانه‌ هاي ميوه استان فارس در شهرستان‌هاي فيروزآباد، جهرم، سپيدان، استهبان، شيراز و کازرون واقع هستند. مراکز توليد نيز که سردخانه‌ هاي فوق از آن ها تغذيه مي ‌شوند، شامل شهرستان هاي جهرم، داراب، سپيدان، استهبان و سميرم (استان اصفهان) مي ‌باشند. اطلاعات مورد نياز از طريق تکميل پرسش نامه در سال ۱۳۸۵ در مراکز واقع در شهرستان هاي ياد شده به دست آمد. در اين بررسي تابع هزينه داراي دو جز کلي شامل هزينه انتقال محصول در شبکه ميان مراکز توليد و سردخانه‌ ها و سردخانه ‌ها تا مراکز توزيع بود. در الگوي فعلي، مجموع هزينه‌ هاي انتقال محصول در هر دو شبکه برابر با ۲۱۰۵ ميليون ريال است در حالي که در الگوي بهينه اين رقم به ۱۸۸۶٫۲ (معادل ۱۰٫۴ درصد) ميليون ريال کاهش مي‌ يابد. در الگوي بهينه، مسيرهاي انتقال جهرم به کازرون، جهرم به شيراز، داراب به کازرون، سپيدان به فيروزآباد، سپيدان به جهرم، سميرم به شيراز، شيراز به تهران و شيراز به اصفهان حذف شدند. در ۳ الگوي تقريبا بهينه از ميان مسيرهاي ياد شده به جز مسيرهاي سميرم به شيراز و سپيدان به جهرم، ساير مسيرهايي که در الگوي بهينه شبکه انتقال محصول دخالت نداشتند، حداقل در يکي از سه الگوي تقريبا بهينه وارد شدند.