مقاله تدوين الگو و چهارچوبي جامع براي شناسايي، اولويت بندي و آناليز عوامل بحراني موفقيت مطالعات مهندسي ارزش در صنعت ساخت و ساز ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۶۳ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تدوين الگو و چهارچوبي جامع براي شناسايي، اولويت بندي و آناليز عوامل بحراني موفقيت مطالعات مهندسي ارزش در صنعت ساخت و ساز ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعات مهندسي ارزش
مقاله فاکتورهاي بحراني موفقيت
مقاله تحليل خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي بلبان آباد صالح
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي هيمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات مهندسي ارزش به دليل کمبود زمان و منابع غالبا با مشکلات و فشارهاي فزاينده اي مواجه است. شناسايي فاکتورهاي بحراني موفقيت (CSFs) در اين مطالعات با تخصيص مناسب کمترين زمان، منابع و امکانات ما را قادر مي سازد تا به هدف و نتيجه بهتري از اين مطالعات دست پيدا کنيم. بيشتر کارهاي مرتبط انجام شده قبلي در اين زمينه تنها به تشخيص کلي فاکتورهاي موفقيت در آن بدون هيچگونه اولويت بندي يا ساختاردهي مناسب، اکتفا کرده اند. اين مقاله به شناسايي اين فاکتورها به ترتيب درجه اهميت آنها در ارتباط با موفقيت مطالعات مهندسي ارزش در صنعت ساختمان خواهد پرداخت. همچنين پرسشنامه تدارک ديده شده براي اين پژوهش روشي براي گردآوري نظرات و طرز تفکر افراد ماهر و باتجربه در زمينه مهندسي ارزش بوده که نتايج به دست آمده از آن درجه اهميت فاکتورهاي موفقيت را مشخص مي سازد. در اين تحقيق، دو فاکتور که در پژوهش هاي قبلي به آنها پرداخته نشده بود و تاثير قابل توجهي نيز در موفقيت مطالعات مهندسي ارزش دارند نيز شناسايي گرديد. همچنين براي يافتن ساختاري مناسب براي شناخت فاکتورهاي بحراني موفقيت و آناليز بهتر آنها ايجاد يک رابطه خوشه – اي (گروه عامل ها) مابين اين فاکتورها لازم تشخيص داده شد. نتايج همچنين نشان داد که موفقيت در مهندسي ارزش نيازمند ترکيبي مناسب از تلاش همه گروه هاي درگير در اين فرآيند مي باشد.