مقاله تدوين برنامه ريزي استراتژيک صنعت شيلات ايران (مطالعه موردي سازمان شيلات ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱۸ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تدوين برنامه ريزي استراتژيک صنعت شيلات ايران (مطالعه موردي سازمان شيلات ايران)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت استراتژيک
مقاله برنامه ريزي استراتژيک
مقاله ماموريت
مقاله سازمان شيلات ايران
مقاله فرصت و تهديد
مقاله نقاط قوت و ضعف
مقاله اهداف بلندمدت و استراتژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زري باف مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسين حاجلو توحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بيشتر سازمان ها براي افزايش توانمندي ها، رشد و بقاي بلند مدت و کاهش ريسک عمليات خود نيازمند تدوين برنامه ريزي استراتژيک مي باشند. اين برنامه ها ارتباط مستقيمي با سياست ها، اهداف، ماموريت ها، اندازه، پويايي، درجه پيچيدگي و ساختار سازمان دارد. ازاين رو برنامه ريزي استراتژيک با نگاه به آن عوامل تعيين مي گردد.
در اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از فنون برنامه ريزي استراتژيک، عوامل داخلي (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجي (فرصت ها و تهديدها)، اهداف بلند مدت سازمان شيلات ايران شناسايي شده و براي دستيابي به اين اهداف استراتژي هاي مناسب تدوين و پيشنهاد شود. در اين راستا جهت تدوين برنامه استراتژيک سازمان شيلات، سوالاتي مطرح شده و براساس تحليلهاي انجام شده، مدلي جهت پاسخ گويي به سوالات با هدف تدوين برنامه ريزي استراتژيک سازمان ارايه شده است.