مقاله تدوين راهكار اجرايي سيستم هاي مديريت دانش (مطالعه موردي شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۷۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تدوين راهكار اجرايي سيستم هاي مديريت دانش (مطالعه موردي شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تارخ محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: الوندي نغمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، ابتدا با مطالعه منابع مختلف فاكتورهاي موثر بر موفقيت پياده سازي سيستم هاي مديريت دانش شناسايي شده اند. پس از آن با استفاده از آزمون هاي آماري و بكارگيري نرم افزار اس پي اس اس وضعيت اين فاكتورها در نمونه انتخابي مورد بررسي قرار گرفت تا از اين طريق تعيين گردد شركت آمادگي لازم به منظور پياده سازي اين سيستم را دارا مي باشد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه شركت در تمامي فاكتورها داراي وضعيت متوسط و رو به ضعيفي است بنابراين لازم است كه پيش از پياده سازي وضعيت اين فاكتورها را بهبود بخشد. بدين منظور به جهت رفع مشكل پيش آمده سعي گرديده است بعنوان راهكار اجرايي موفقيت مدلي ارايه گردد كه با توجه به آن شركت بتواند نقاط ضعف و قوت خود را شناسايي و آنها را برطرف نمايد. اين مدل با توجه به مطالعات و بررسي هاي انجام شده در زمينه سيستم هاي مديريت دانش و فاكتورهاي موثر بر موفقيت پياده سازي اين سيستم ها ارايه گرديده است. مدل موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي دي لون و مك لين (۱۹۹۲ و ۲۰۰۳) كه داراي مقبوليت فراواني مي باشد به عنوان پايه استفاده گرديده است كه دليل اين انتخاب نزديكي اين مدل به حوزه هاي تحت پوشش مديريت دانش مي باشد.