مقاله تدوين سند ملي كاهش و كنترل آسيب هاي اجتماعي ۱۳۸۴-۱۳۸۵ (مدون سازي يك تجربه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۶۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تدوين سند ملي كاهش و كنترل آسيب هاي اجتماعي ۱۳۸۴-۱۳۸۵ (مدون سازي يك تجربه)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سند ملي
مقاله پيشگيري
مقاله كاهش و كنترل
مقاله آسيبهاي اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وامقي روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مدني قهفرخي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: هدف طرح حاضر، دستيابي به سند مكتوب و ملي بر پايه حداكثر توافق كارشناسي مسوولان دستگاه هاي اجرايي و صاحب نظران ذيربط براي مداخله جهت كاهش و كنترل آسيب هاي اجتماعي بوده است.
روش: اين يك مطالعه كيفي بود كه در چهار مرحله اجرا گرديد. در كليه مراحل چهارگانه آن، از دو روش گفت و شنود متمركز گروهي و دلفي استفاده شد.
يافته ها: سند نهايي در۱۰ قسمت شامل مقدمه، تعاريف، اهداف، اصول و مباني نظري، تبيين و ارزيابي وضع موجود، چالشها، سياست ها و خط مشي هاي اجراي، برنامه ها و اقدامات اجرايي، آيين نامه اجرايي، و بالاخره جدول تقسيم كار ملي تنظيم گرديد. اهداف سند عبارتند از ارتقا كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي آحاد جامعه، كاهش بروز آسيبها و مشكلات اجتماعي، كاهش شيوع آسيبها و مشكلات اجتماعي، و كاهش ناتوانيها و زيانهاي ناشي از مشكلات و آسيبهاي اجتماعي.
بحث و نتيجه گيري: بر پايه نتايج اين تحقيق پيشنهاد مي شود وزارت رفاه و تامين اجتماعي با توجه به ماموريت و وظيفه قانوني و نقش كليدي خود در حوزه هاي اجتماعي هر چه زودتر جهت پياده سازي اين برنامه گام هاي جدي و موثر بردارد.