مقاله تدوين شاخص، اساسي ترين منبع اطلاعاتي ارزيابي منابع انساني در سیستم بهداشت و درمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۵۴۶ تا ۵۵۵ منتشر شده است.
نام: تدوين شاخص، اساسي ترين منبع اطلاعاتي ارزيابي منابع انساني در سیستم بهداشت و درمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص ها
مقاله منابع انسانی
مقاله سازمان و مدیریت
مقاله بهداشت و درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ممي خاني جهان آرا
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: كياني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شهرزادي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزشيابي عملکرد منابع انساني نياز به شاخص هاي مناسب براي سنجش عملکرد دارد. در واقع تدوين شاخص، اساسي ترين منبع اطلاعاتي براي هر گونه ارزشيابي مي باشد. در واقع هدف اين مقاله، تدوين شاخص هاي منابع انساني در بخش بهداشت و درمان به منظور تامين اطلاعات کافي جهت ارزيابي مديريت منابع انساني در اين بخش است که اين کار با طراحي يک چارچوب مفهومي جهت تدوين و طبقه بندي شاخص ها صورت گرفته است.
روش بررسي: در تحقيق حاضر، با توجه به اهميت موضوع و اهداف پژوهشي از روش توصيفي- کاربردي استفاده شده است. حوزه مطالعه در اين پژوهش، اداره نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني اصفهان بود و زمان انجام آن ۸۵-۱۳۸۴ بوده است. جهت بررسي روند پژوهش و به منظور عملي کردن مراحل مختلف علمي طرح، يک چارچوب مفهومي براي طرح تنظيم گرديد و بر اساس آن شاخص ها تدوين و اعتبار سنجي به روش گروه هاي بحث متمرکز صورت گرفت.
يافته ها: شاخص هاي طراحي شده در زمينه مديريت منابع انساني، به ۷ گروه که شامل درون داد، فرايند، برون داد، کارايي، اثربخشي، بهره وري و پيامد طبقه بندي شده است، مجموع شاخص ها در اين طبقات ۶۰ شاخص مي باشد. نمره نهايي شاخص در اداره نيروي انساني دانشگاه علوم پزشکي ۱۰۴۲ بوده است که ۶۳ درصد از کل نمره را به خود اختصاص داده است.
نتیجه گیری: به منظور نظارت و و ارزشیابی فعالیت های واحدهای منابع انسانی در سازمان ها، شاخص ها یکی از ابزارهای مهم و اساسی تلقی می شوند. ازاین رو طراحی شاخص، به عنوان یک سیستم اطلاعات ارزیابی منتبع انسانی در سطوح مختلف سیستم بهداشتی و درمانی از مهمترین وظایف مدیران و کارشناسان این حوزه ها می باشد.