مقاله تدوين ضوابط طراحي اکوپارک (مطالعه موردي: اکوپارک پرديسان تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: تدوين ضوابط طراحي اکوپارک (مطالعه موردي: اکوپارک پرديسان تهران)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارک صنعتي
مقاله اکوپارک
مقاله مهندسي اکولوژي
مقاله طراحي منظر
مقاله تفرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميكاييلي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کيازاده زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکوپارک، محيطي است که در آن فعاليت هاي تفرجي، همگام با شناسايي و چگونگي برخورد با مسايل زيست محيطي از جنبه هاي گوناگون آموزش همگاني صورت مي گيرد. فرضيه اصلي طراحي اکوپارک فراهم آوردن پشتوانه هاي اقتصادي، علمي و زيست محيطي مناسب براي آموزش عمومي و ايجاد فرهنگ صحيح محيط زيستي مي باشد.
با توجه به زمينه ها و روند توسعه در کشور و با توجه به مشکلات زيست محيطي موجود و نيز تاثيرات ازدياد روز افزون جمعيت و رشد پرشتاب فن آوري و در پي آن افزايش مصرف و توليد انواع زباله و پساب هاي خانگي و صنعتي، ضرورت طراحي و اجراي اکوپارک اجتناب ناپذير ديده مي شود. بنابر اين با تکيه بر قابليت هاي موجود و کاربري هاي متنوع و مفيد اکوپارک، تاسيس اين گونه فضاهاي تفرجي، زيست محيطي شهري براي حركت در جهت توسعه پايدار شهري لازم بوده و با توجه به نکاتي از قبيل: تعيين اهداف هر طرح و تطابق آن با اهداف زيست محيطي، همخواني فعاليت ها با يکديگر، استفاده از امکانات و موقعيت هاي مکاني، اجتماعي و مديريتي براي مطرح نمودن کاربري هاي فراغتي – آموزشي، توصيه مي گردد. در راستاي پاسخ به موارد ذكر شده، محدوده فعلي پارك پرديسان در شمال غرب تهران به منظور مطالعه و تدوين ضوابط طراحي اكوپارك انتخاب شده است. براي اين منظور ضمن بررسي هاي ميداني و نيز مطالعه نمونه هاي موجود در جهان سعي شده است تا اين اصول و ضوابط از يك همسويي جهانشمول و علمي برخوردار باشد و طراحي نهايي پارك در اين راستا صورت پذيرفت.