مقاله تدوين مقدماتي پايه هاي فلسفي الگوي اسلامي روان شناسي: روي آوردي نو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فلسفه دين از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: تدوين مقدماتي پايه هاي فلسفي الگوي اسلامي روان شناسي: روي آوردي نو
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان شناسي اسلامي
مقاله روش علمي
مقاله دانش آزمايشي
مقاله الگو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايوسفي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ضمن مروري بر تلاش هاي پيشين براي استقرار روان شناسي اسلامي، با نگرشي نوين، نخست به روشن سازي موضع روان شناسي اسلامي آينده نسبت به دانش آزمايشي پرداخته و ضمن تاييد آن، پايه هاي فلسفي الگوي روان شناسي اسلامي را مورد بررسي قرار داده و در پايان، چارچوب هاي فلسفي چنين الگويي ارايه شده اند. اين مقاله نشان مي دهد که روان شناسي اسلامي مي تواند پايه اي آزمايشي داشته و روش شناسي آن را بپذيرد و در عين حال، از بنيادهاي فلسفه اسلامي سود جويد. انسان را در يک چارچوب معين آزاد بداند، محتواي رواني را شامل پديده هاي سرشتي (فطري) و آموخته بداند، نگرشي خوش بينانه به انسان داشته باشد، موجود زنده را فعال و هدفمند فرض کند، تبيين هاي آزمايشي را به عنوان حلقه اي در ميانه پيوستار معلول – علت اوليه ارايه کند، ارزش هاي خود را از اسلام دريافت کند و هدفش کمک به موجود زنده براي خودشکوفايي به معناي اسلامي (زندگي در چارچوب ارزش هاي الهي) است.