مقاله تدوين مهم ترين پيامدها و عوامل تاثيرگذار بر مديريت مردم محلي جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي: حوضه آبخيز قلعه گل استان لرستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تدوين مهم ترين پيامدها و عوامل تاثيرگذار بر مديريت مردم محلي جنگل هاي زاگرس (مطالعه موردي: حوضه آبخيز قلعه گل استان لرستان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت جنگل
مقاله مردم محلي
مقاله تحليل سوات
مقاله فرايند تحليل سلسله مراتبي
مقاله جنگل هاي زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندبصيري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفري هدايت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، مهم ترين پيامدها و عوامل تاثير گذار بر مديريت مردم محلي جنگل هاي زاگرس با استفاده از روش تجزيه و تحليل سوات تدوين شد. به اين منظور ابتدا نظرهاي دستاندركاران جمع آوري شد و سپس با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي كمي شد. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد تصميم سازي هاي نامناسب مديريت اجرايي، مهم ترين عامل تاثيرگذار بر مديريت مردم محلي جنگل هاي زاگرس است. مديريت مشارکتي، منابع مالي ضعيف براي ادار‏ه جنگل و کاهش هزينه هاي اداره جنگل به ترتيب پس از تصميم سازي هاي نامناسب، مهم ترين پيامدها و عوامل تاثير گذار بر مديريت مردم محلي جنگل هاي زاگرس، گزارش مي شوند.