مقاله تدوين يک سيستم خبره فازي جهت طراحي ساختار سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: تدوين يک سيستم خبره فازي جهت طراحي ساختار سازماني
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سازماني
مقاله تئوري مجموعه هاي فازي
مقاله ابعاد محتوايي
مقاله رويكرد اقتضايي
مقاله سيستم خبره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بافنده زنده عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با فرض قرار دادن رويكرد اقتضايي، سعي شده است، مدلي بر مبناي رياضيات فازي جهت تعيين ساختار مناسب سازماني ارايه گردد. مدل معرفي شده پنج مرحله دارد. در مرحله اول يك سيستم فازي طراحي مي شود كه ورودي هاي آن را چهار بعد مهم محتوايي سازمان و خروجي آن را شكل هاي مختلف سازماني معرفي شده توسط مينتزبرگ، تشكيل مي دهند. در مرحله دوم ورودي ها و خروجي ها پس از افرازبندي، به اعداد فازي تبديل مي شوند. قوانين استنتاج (موتور استنتاج) در مرحله سوم تبيين مي گردند. در مرحله چهارم فازي زدايي انجام مي گيرد. در نهايت مدل طراحي شده در مرحله پنجم آزمون مي شود.