سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نادر مطیع حق شناس – کارشناس ارشد جمعیت شناسی و کارشناس مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

چکیده:

امروزه جهان شاهد اهمیت یافتن موضوع انرژی است. تبیین علمی ویژگی های اجتماعی جمعیت در باب الگوی بهینه مصرف انرژی نیازمند نگرش های توسعه ای در سطح ملی و استانی است که می تواند گام بنیادی در توسعه پایدار کشور به شمار آید. گفتاری که بدینسان فرارو دارید براساس یک رویکرد اجتماعی بنیان نهاده شدهدارای دو جنبه است: از یک طرف تلاشی است که در راستای تبیین علمی و عملی استراتژی اجتماعی الگوی مصرف بهینه انرژی بر پایه آمارهای ملی و بین المللی و از سوی دیگر بعد از شناسایی این استراتزی می توان نتایج حاصله را در ارتباط با ارزیابی و اجرای برنامه ها و سیاستهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دولت در بخش انرژی به کار گرفت.