سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

مسعود نارنجی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع؛ دانشگاه امیرکبیر
مریم محمدی – کارشناسی اقتصاد؛ دانشگاه شهید بهشتی
ملیحه خنجری – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

چکیده:

مقاله حاضر بخشی از پروژه تحقیقاتی است که تحت عنوان "برنامه ریزی راهبردی تحقیقات برای ایمنی درصنعت برق ایران و ارزیابی نتایج اجرای آن" در گروه اقتصاد و مدیریت برق پژوهشگاه نیرو به اجرا رسیده است.برای تعیین برنامه راهبردی تحقیقات صنعت برق ایران و به تبع آن تدوین برنامه های بلند، میان و کوتاه مدت و در نهایت تعیین استراتژی تحقیقات در بعد ایمنی از یک متدولوژی ابداعی استفاده شده است. در طراحی این متدولوژی از ترکیب چندین متدولوژی مرسوم بهره گیری شده است که با در نظر گرفتن خصوصیات صنعت برق ایران و نیازهای بومی اصلاحات لازم صورت گرفته و متدولوژی ابداعی توسعه یافته است.