سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی الیاسی –

چکیده:

در این مقاله تلاش شده است الگویی ساده برای تدوین استراتژی تکنولوژی بنگاه های کوچک و متوسط ارائه گردد. در ادبیات مدیریت تکنولوژی الگوهای متعدد و مباحث پیچیده ای برای تدوین استراتژی تکنولوژی واحدهای صنعتی مطرح شده است که اغلب آنها با بنگاه های بزرگ و شرکت های فعال در کشورهای توسعه یافته تطابق دارد.
در این مقاله تلاش شده است با تطبیق مباحث علمی با شرکت های کوچک و متوسط کشورهای در حال توسعه الگویی کاربردی و ساده برای تدوین استراتژی تکنولوژی پیشنهاد شود. این الگوی ساده بر اساس یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره طراحی شده است. همچنین با استفاده از روش AHP گروهی زمینه لازم برای تصمیم گیری جمعی مدیران و کارشناسان این صنایع فراهم گردد. در پایان مقاله نیز کاربرد این الگو به صورت مطالعه موردی در یکی از شرکت های فعال در حوزه صنایع هوایی به طور خلاصه تشریح شده است.