سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر فرهنگی – عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تهران
مجید حرآبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران
مرجان فرجیان سهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مقاله حاضر، با تاکید بر ابعاد فلسفی زیر بنای تدوین استراتژی ، دو نوع رویکرد عمده (مکتب طراحی و مکتب کارآفرینی) در این زمینه را شناسایی نموده است. همچنین با در نظر گرفتن تغییر پارادیمی از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانشی، ضرورت تجدید نظر دررویکرد سنتی مدیران (طراحی) و تشویق تفکر استراتژیک در راستای انتقال دانش ضمنی به دانش صریح را مورد بررسی قرار داده است.