سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

دکتر محسن صادق عمل نیک – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
سمیه کشه فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا به معرفی ناتریس SWOT بانکداری الکترونیک در ایران بپردازیم. با توجه به اینکه ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران یکی از موضوعات بسیار مهم روز می باشد، نیازمندیم تا به ارائه راهکارهای اساسی در ارتباط با اجرای این امر مهم در کشور توجه بیشتری را مبذول نمائیم. لذا در راه رسیدن به این هدف در ابتدا باید نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیداتی که در رابطه با این شیوه از بانکداری در کشور موجود است، مشخص گردد، سپس با استفاده از یکی از متدهای تدوین استراتژی، استراتژی های مناسب پیشنهاد شود، که در این مقاله روش ماتریس SWOT انتخاب گردیده است.