سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا آراستی – استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد – دانشگاه صنعتی شریف
زهره بشارتی راد – مربی پژوهش و سرپرست بخش دانش فنی شرکت متن

چکیده:

مقاله حاضر به تشریح ویژگی های صنعت برق، نقش تکنولوژی در بهبود عملکرد و توسعه آتی این صنعت و ضرورت تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی در این صنعت می پردازد . ضمن تشریح مفهوم تکنولوژی و توجه به آنها در تدوین استراتژی تکنولوژی صنعت برق ایران ضروری است، مورد بحث قرار می گیرد . همچنین یک مدل مفهومی (Conceptual Model) . برای تقسیم بندی فعالیت های صنعت برق و تعیین محدوده این صنعت ارائه می شود