سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

فرشته احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
امید خواجه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

درسالهای اخیر گردشگری از اهمیت بسیارزیادی برخوردار شده است تا حدی که به این مسئله به عنوان یک صنعت و محوری اساسی برای توسعه و رشد اقتصادی-اجتماعی نگریسته می شود در این بین کشور ایران یکی از ده کشور دارای جاذبه های تاریخی و یکی از پنج کشور دارای بالاترین تنوع زیستی اقلیمی در دنیاست که از پتانسیل های بالقوه بسیاری در زمینه صنعت توریسم بویژه اکوتوریسم طبیعت گردی برخوردار است اکوتوریسم عبارت از مسافرتی است که در طبیعت و به قصد لذت بردن در راستای اهداف توسعه پایدار صورت می پذیرد لزوم مطالعه اکوتوریسم از دیدگاه های مختلف علمی و حرفه ای اجتماعی-فرهنگی کالبدی اقتصادی و زیست محیطی ضروری می باشد لذا هدف اصلی این مقاله دستیابی به الگوی مناسب اکوتوریسم درمناطق طبیعی جهت توسعه پایدار مدیریت گردشگری است درراستای این هدف ابتدا به تعریف تاریخچه اهمیت و نقش توریسم و بویژه اکوتوریسم دردنیا اشاره می شود روش انجام تحقیق در مقاله ح اضر تحلیلی کاربردی و براساس فرایند برنامه ریزی و طراحی محیطی است.