سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

موسی رضایی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه تیریز، دانشکده فنی مهندسی مکا
رضا حسین نژاد قدیم – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
سارا روزپیکر – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک

چکیده:

با توجه به افزایش شدید قیمت سوخت و قوانین محدود کننده آلودگی و مصرف سوخت، تحقیقات وسیعی برای کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلایندگی خودروهای انجام شده است. در این تحقیق الگوریتمی برای محاسبه مصرف سوخت در سیکلهای استاندارد ارائه می گردد. بدین منظور با معلوم بودن مشخصه های عملکردی موتور (از جمله bsfc map)، مشخصات دینامیکی، آیرودینامیکی خودرو و نسبت دنده ها در سیستم انتقال قدرت آن، الگوریتم محاسبه مصرف سوخت در سیکلهای استاندارد درون شهری و برون شهری برای یک خودرو تدوین می شود. سپس این الگوریتم در چهارچوب یک برنامه کامپیوتری به زبان Matlab ارائه می گردد که با تعیین نوع سیکل استاندارد و مشخصه های مورد نظر موتور و خودرو می توان تاثیر پارامترهای مختلف در سوخت را مورد مطالعه قرار داد.