سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فتاح ناظم – استادیار و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

نظام آموزشی عالی یکی از مهمترین و پیچیده ترین دستاوردهای بشری است. نه تنها در کشور ما که در همه کشورهاه مراکز آموزش عالی، منشاء تحولات بسیاری در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. به علاوه یکی از تجربه های موفق در عرصه آموزش عالی در ایران تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی است. با توجه به گسترش روزافزون این نهاد آموزش عالی، توجه به کیفیت و بهر ه وری ا« بیش از پیش ضروری می یابد. بهره وری یک پدیده به نسبت پذیرفته شده در صنایع تولیدی و خدماتی جهان است. کشورهای مختلف جهان هم اکنون برای بالابردن تراز بهره وری خود تلاشی پی گیر بر عهده دارند و می کوشند تا از راه سازوکارهای کارآمد مدیریتی، به بالابردن تراز بهره وری یاری دهند. با توجه به نقش و اهمیت نظام آموزش عالی، بررسی پدیده بهره وری در این نظام یک ضرورت قطعی است. بهره وری در نظام آموزش عالی می تواند تابعی از متغیرهای گوناگون باشد که در میان آنها فضای سازمانی نقش عمده دارد.در الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر، چهابعد ساختار، پاداش، دوستی و ضوابط از بعدهای فضای سازمانی می باشند که در بالابردن تراز بهره وری خدمات مدیران دانشگاه آزاد اسلامی موثرند.