سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

چکیده:

در کشور ایران نیز مانند سایر کشورها مشکل ترافیک جاده ای به خصوص از حیث تصادفات بسیار نگران کننده ای است. فقدان برنامه استراتژیک سیستم های حمل و نقل هوشمند علاوه بر اینکه باعث تکرار سرمایه گذاری های مشترک در زیر ساختهای جامعه می شود، باعث ناهماهنگی و ناسازگاری این سیستمها، با یکدیگر شده و ممکن است مشکلات عدیده را در اتصال زیر سیستمها به یکدیگر ایجاد کرده و علاوه بر آنکه مشکلی را از حمل و نقل کشور حل نمی کند بعضا باعث ایجاد معضلات جدید در بهره برداری از سیستم حمل و نقل نیز می گردد. در تحقیق حاضر با استفاده از متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک با نگرش پیش تدبیری استراتژی های توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند تدوین و با استفاده از الگوی PIP طرح اجرایی برای توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند ارائه شده است. جهت تدوین استراتژین از ماتریس SWOT استفاده شده است.