سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

عبدالمحمد مهدوی – عضو هئیت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

غیر عملیاتی و شفاف نبودن یکی از اشکالات اساسی نظام بودجه ریزی کشور میباشد که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است که از آن جمله میتوان به کسری بودجه سالیانه چند هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرد. از این رو، تنظیم بودجه عملیاتی از سال ۱۳۸۵ در دستور کار دولت جدید و به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرارگرفته است . که این سازمان رای اولین بار، دولت برنامه اجرایی خود را به همراه لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. بودجه ریزی عملیاتی عوامل «صرفه جویی و اثربخشی» را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه میکند. نظام بودجه ریزی عملیاتی بین «کارایی» و «اثربخشی» تمایز قایل می شود. در کارایی استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالیکه « اثربخشی » با عملکرد مرتبط است. در بودجه بندی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدفها شفا فتر بیان میشوند، ارزیابی بودجه سهلتر بوده ودر روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار میگیرد. در این نظام سقف بودجه هر یک از دستگا ههای اجرایی مانند گذشته توسط دولت تعیین میگردد، در تعیین این سقف باید عواملی چون ارزیابی هزینه تولید کالا و خدمات، قیمتهای بازار و افزایش کیفیت مورد توجه قرار گیرد. به هر حال، با توجه به مباحث پیش گفته در این تحقیق، به بررسی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه بودجه ریزی عملیاتی و تهیه فرم ها و کاربرگ های لازم به منظور اجرای بودجه عملیاتی در دستگا ههای اجرایی استان کرمان پرداخته و از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی ،انجام مطالعات موردی و ارائه خدمات مشاور های به دستگا ههای مزبور نسبت به پیشبرد این مهم اقدام نماید .