سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدابراهیم ابطحی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دشواریهای اجرای پروژه های معماری سازمانی به ویژه در دیوان سالاریهای دولتی ایجاب می کند برای تسهیل اجرای برنامه گذار گامهای تحلیل وضعیت موجود و مطلوب و تدوین برنامه گذار به گونه ای انجام و توصیف شوند که تکرار احتمالی آنها توسط معماران آتی سازمان میسر باشد. در این مقاله تجارب ناشی از دو پروژه بزرگ معماری سازمانی و راه حلهای ابداعی بکار گرفته شده درآنها در جهت ارائه راه حلی برای دشواریهای اجرائی رایج مطالعه معماری اطلاعات سازمان پیشنهاد شده است. این راه حل شامل افزودن دو گام ابداعی یعنی تدوین سیاست نامه قبل از تحلیل وضعیت موجود، تدوین و اجرای بیانیه تغییر در فاصله تحلیل وضعیت موجود تا طراحی وضعیت مطلوب و استفاده نوآورانه از مدلهای مرجع در جهت نامگذاری استاندارد اشیاء مورد مطالعه در لایه معماری برای همسانی و معنی دار بودن مستندات برای افراد عضو در گروههای کاری معماری است.