سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید عزیز نژاد –
مهران سعیدی تدین –

چکیده:

در این پژوهش مراحل شناسایی خواص مکانیکی و متالورژیکی سه نوع پین پره متحرک ردیف اول توربین گازی ۲۵ مگاواتی فریم ۵ شامل بررسی های ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی و متالورژیکی انجام گرفته و با استفاده از نتایج تجربی به بدست آمده و شرایط کاری این قطعات فرایند ساخت شامل سیکل عملیات حرارتی روش شکل دهی و معیار های کنترل کیفی برای هر یک از پین ها تعیین شده است . پس از انجام مراحل فوق نمونه هایی از سه نوع پین ساخته شده و تحت بررسی ها و آزمایشات کنترل کیفی از طریق روش های مخرب و غیر مخرب قرار گرفته اند . نتایج حاصله بر روی نمونه های ساخته شده ، با معیار های کنترل کیفی تعیین شده مطابقت داشته اند.