سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا زمانی میقان – شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور
حسین حسینیان – شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور
حسن عرب عامری – شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور
مهران تدین سعیدی – سازمان توانیر – معاونت توسعه فناوری و ساخت داخل

چکیده:

هدف از این پژوهش دستیابی به شرایط دقیق فرآیند آهنگری یک مدل از پره متحرک توربوشارژر می باشد . این پره مربوط به یک مدل از توربوشارژر متصل به دیزل ۳ مگاواتی می باشد . بر این اساس ابتدا یکسری آزمایش فشار تحت شرایط دما و درصد تغییر شکل متفاوت برروی نمونه های استوانه ای از جنساین پره که معادل با X11CrNiWTi 17 13 3 DIN 1.4962 ) ( می باشد انجام شد و سپس شرائطاعمال تغییر شکل بر فولاد مذکور به نحوی که محصول نهایی دارای خواص مکانیکی قابل قبول و در حد شرایط کارکرد پره باشد تعیین گردید . با توجه به نتایج بدست آمده تعداد مراحل آهنگری ، دمای تغییر شکل در هر مرحله، نحوه تغییر شکل در هر دما ومیزان تغییر شکل مشخص گردید .