سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحیم نقی زاده – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد باوندچالی – شرکت فراورده های نسوز پارس، دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید نادرپور – شرکت فراورده های نسوز پارس
منوچهر مندگاریان – شرکت فراورده های نسوز پارس

چکیده:

صنعت فولاد به عنوان بزرگترین مصرف کننده مواد نسوز در دنیا مطرح می باشد و مواد نسوز به عنوان تکنولوژی پنهان و گلوگاه اصلی در تولید فولاد از اهمیت بالایی برخوردار است. درچند سال اخیر به دنبال افزایش ظرفیت تولید فولاد از یک سو و ضرورت دستیابی به فولاد با کیفیت و خلوص بالاتر از سوی دیگر، ابداع روشهای جدید فولاد سازی را امری اجتناب ناپذیر نموده که این امر شرایط کاری سخت تری را بر موادنسوز مورد استفاده تحمیل نموده است.
نسوزهای AL2O3-MgO-C (AMC) به عنوان یکی از پیشرفته تریننسوزهای مورد مصرف در پاتیلهای فولادسازی در روشهای متالورژنی ثانویه مطرح بوده که طی ۵ سال اخیر در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. در کشور ما نیز بواسطه اهمیت توسعه تولید فولاد و هدف برنامه چهارم توسعه کشور جهت دستیابی به ۲۵ میلیون تن فولاد نیاز این صنعت به استفاده از نسوزهای پیشرفته همچون نسوزهای AMC را بیشتر تداعی نموده است. بر این اساس برای اولین بار در کشور پروژه تدوین دانش فنی تولید آجرهای AMCدر مرکز تحقیق و توسعه شرکت فراوردههای نسوز پارس تعریف و با استفاده از روش مهندسی معکوس بر روی نسوزهای تولیدی درخارج از کشور سعی گردیده استتا ضمن دستیابی به دانش فنی تولید نسوزهای AMC نیاز صنایع فولاد کشور در استفاده از نسوزهای باکیفیت بالا مرتفع گردد. در مقاله حاضر سعی شده است تا روند دستیای به دانش فنی تولید آجرهای مذکور بر اساس نواع و درصد مواد اولیه، پارامترهای موثر تولیدی و … بررسی گردد.