سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدکاظم نوری – مدیر دفتر محیط زیست، ایمنی و بهداشت سازمان توسعه و نوساززی معادن و صنا
مجتبی حبیبی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی عمران – محیط زیست

چکیده:

یکی از مقوله های مهم حفاظت از محیط زیست، پیشگیری ومقابله با حوادث زیست محیطی است. این حوادث در برخی از موارد فجایع بسیاری را به وجود آورده و یا حیات را در کل و یا قسمتی از کره زمین به خطر انداخته است. این در حالی است که بسیاری از این حوادث قابل پیشگیری بوده و یا حداقل امکان مقابله و محدود کردن اثرات آنوجود داشته است. در این مقاله، ریشه ها و علل اصلی بروز حوادث زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته وبر مبنای آن روشی مدون که شامل دو استراتژی و چندین راهکار اجرای برای جلوگیری از بروز فجایع زیست محیطی است ، ارائه می گردد.