سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر عبداله – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدامین شادمانی – مدیر فنی شرکت فناوران پارسه کیان
امیررضا نصیرزاده – رییس کل تولید سالن برش و پرس شرکت ایران خودرو
فریدون آدین – کارشناس فنی در سالن برش و پرس شرکت ایران خودرو

چکیده:

با توجه به توسعه کاربردهای صنعتی ماشین بینایی در ۵ سال گذشته و اثربخشی های آن در بهبود رویه های کنترل کیفیت و همچنین پیاده سازی سیستم های تضمین کیفیت % ۱۰۰ قطعات تولیدی در کنار اثرات قابل توجه آن در کاهش هزینه های کیفیت در سیستم های تولیدی مختلف، پروژه پژوهشی مشترکی بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت ایران خودرو و شرکت فناوران پارسه کیان اجرا گردید که هدف آن ارزیابی اقتصادی و فنی و همچنین انتخاب سیستم ماشین بینایی مطلوب برای استفاده در سیستم تضمین کیفیت سالن برش و پرس شماره ۳ شرکت ایران خودرو و تشخیص عیوب وصفی قطعات بدنه خودروهای تولیدی این شرکت بود. در این مقاله یافت ههای علمی این پروژه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته اند. برای انتخاب سیستم ماشین بینایی مطلوب برای یک سیستم
تولیدی، علاوه بر شناخت پارامترهای مختلف فنی و غیرفنی سیستم های ماشین بینایی، باید پارامترهای مختلف فنی و غیرفنی خط تولید موردنظر نیز بهطور کامل بررسی و ارزیابی شوند. در این پروژه تحقیقاتی ضمن تعیین و بررسی بیش از ۶۰۰ پارامتر فنی و غیرفنی مؤثر بر کیفیت و توانمندی یک سیستم ماشی نبینایی در جهت پاسخ گویی به نیازهای خاص یک خط تولید مشخص و امتیازدهی به تولیدکنندگان مختلف سیستم ها و اجزای سخت افزاری و نر مافزاری ماشی نبینایی، برمبنای ۱۵ پارامتر اقتصادی و غیراقتصادی روش های کنترل کیفیت مرسوم و سیستم کنترل کیفیت مبتنی بر ماشین بینایی مورد مقایسه قرار گرفته و نتایج استخراج گردیدند.