سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بنفشه زهرایی – استادیار، دانشکده فنی دانشگاه تهران
آذر تکشی – کارشناس ارشد، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در حال حاضر بهره¬برداری از اکثر سدهای مخزنی کشور در شرایط سیلابی به صورت تجربی می¬باشد و عملاً دستورالعمل مدونی برای تعیین میزان خروجی در زمان وقوع سیلاب خصوصاً در حوزه¬های فاقد سیستم هشدار و پیش¬بینی سیلاب وجود ندارد. در این مقاله سعی شده است با توجه به سابقه سیلاب¬های به وقوع پیوسته در سیستم رودخانه- مخزن کارون، بهینه¬سازی بهره¬برداری از سد شهید عباسپور به نوعی صورت گیرد که میزان تجاوز دبی خروجی از دبی سالم رودخانه پایین¬دست حداقل شود. به منظور بهینه¬سازی این سیستم از مدل الگوریتم ژنتیک که به همین منظور تدوین شده، استفاده شده است. خروجی بهینه تدوین شده توسط مدل با استفاده از روش K- نزدیکترین همسایه (K-NN) جهت تدوین سیاست¬های بهره¬برداری در زمان سیلاب استفاده شده که نتایج شبیه¬سازی عملکرد مخزن در چند سیلاب مهم به وقوع پیوسته در سال¬های اخیر نشانگر کارایی این سیاست¬ها بوده است.