سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

محمدرضا فیاض – مدیر کل امور حمایتی و امدادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، عضو هیات علمی
احمدرضا جلالی – عضو هیات علمی پژوهشکده سوانح طبیعی

چکیده:

وزارت رفاه و تامین اجتماعی بنابر وظایف قانونی خود وظیفه هماهنگی، نظارت و سیاستگزاری در زمینه های امداد به آسیب دیدگان بلایای طبیعی را دارد وسازمان هایی که مسئولیت ارائه خدمات مرتبط با مراقبت جمعی، تغذیه، پوشاک، سرپناه، بهداشت و سایر امور مربوط به امداد را دارندر حوزه نظارتی این وزارتخانه می گنجد که بایستی این نظارت در جارچوب طرح جامع امداد و نجات به انجام رسد. با گذشت بیش از یکسال از تاسیس اینوزارتخانه، معاونت هماهنگی و نظارت تصمیم گرفت تا در اجرای سیاست های کلانحوزه امدادی نسبت به عملیاتی نمودن نفش نظارتی،هماهنگی اقدام ممایند. بدین منظور کمیته ای به ریاست اداره کل هماهنگی و نظارت در امور حمایتی و امدادی و مشارکت پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی هلال ایران تحت عنوان کمیته کشوری تدوین شاخص های امدادبه آسیب دیدگان بلایایاطبیعی تشکیل گردید. این کمیته طی جلسات کارشناسی مستمر ابتدا شاخص های مورد نظر را در ۴ رده اصلی شاخص های آب و فاضلاب، تغذیه، پوشاک، سرپناه، خدمات بهداشتی – درمانی و مدیریت امداد تقسیم بندی کرد، سپس با اولویت بندی رده ها، هر موضوعی را متناسب با تخصص و حیطه کاری اعضای کیمته در قالب زیر گروه هایی به آنان محول نمود. از هر زیر گروه خواسته شد تا با مد نظر قرار دادن مبانی علمی و عملیاتی موضوع ها نسبت به تعریف شاخص های کیفی و کمی اقدام نمایند. شاخص های تعریف شده توسط هر زیر گروه در جلسات کارشناسیکمیته مورد ارزیابی قرار گرفت و بعد از انجام اصلاحات لازم به عنوان شاخص های اولیه مورد تایید واقع شود. بعد از اتمام فعالیت زیر گروه ها و تدوین کلیه شاخص ها ، در نهایت این شاخص ها به صورت پرسشنامه در آمد. در قدم بعدی این شاخص ها برای ارزیابی و کسب نظرات تخصصی سازمان ها، این پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفته است تا نظرات اصلاحی خود را ارائه و اعتبار پرسشنامه را ارتقاء دهند. همچنین جهت اجرایی نمودن این شاخص ها مستندات مرتبط در اختیار ستاد خوادث و سوانح غیر مترقبه وزارت کشور قرار گرفته است تا نکته نظرات اجرایی نیز کسب و اعمال گردد.