سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالعلی مراثی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
احسان اله ملک پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعت

چکیده:

پسسوز تجهیزی است که در انتهای موتور توربوجت نصب شده و وظیفه اصلی آن افزایش شتاب و یا تراست هواپیما درمأموریتهای پروازی میباشد. پس سوزش بهرهگیری از اکسیژن مصرف نشده و در نتیجه افزایش دمای خروجی است. درپسسوز، گاز با سرعت بیشتری نازل خروجی موتور را ترک خواهد کرد و این موضوع بمعنی افزایش تراست می باشد.بدلیل کارکرد پس سوز در دماهای بالا (بیشتر از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد)، فلزات پایه کربن برای تولید قطعات پسسوزمناسب نمیباشند، لذا از سوپر آلیاژهای پایه نیکل برای کاربرد فوق استفاده میگردد. استفاده از سوپرآلیاژها بخاطرحساسیت خاص آنها نیاز به دانش فنی و فهم دقیق از رفتار ماده در فرآیند تولید دارد. هدف از مقاله حاضر استخراج دانش فنی قطعات داخل پس سوز و ارائه روشهای نوین ساخت با مواد سوپرآلیاژی، بهمنظور بومی سازی ساخت آن درداخل کشور میباشد. در این مقاله پس از ارائه یک مدل کلی از بدنه و قطعات مونتاژ شده داخل آن، تک تک اجزاء آن معرفی، فرایند و روشهای تولید مورد نیاز آنها تشریح و مواد قابل استفاده در آن فرایند معرفی میگردد. ترکیبات مواد وشیوه های نوین تولید با توجه به خواص و رفتار ماده، یکی از مزیتهای این تحقیق میباشد. در انتها نتایج مورد بحث وبررسی قرار گرفته و یک فنآوری ساخت برای پس سوز ارائه شده است.